banner

STARTPROjecten - - Onderzoek verrichten naar een mogelijke samenwerking met Brusselse actoren i.v.m. het behalen van een diploma via de middenjury


#Resultaatsgebonden doelen

• De pijnpunten onderzoeken en een studie maken om trajecten naar de middenjury performanter te maken.

• Organiseren van overleg en uitwisseling met relevante Brusselse organisaties en diensten, werkzaam met jongeren die zich voorbereiden op de examencommissie (middenjury).

• Onderzoeken welke de noden en verzuchtingen zijn van deelnemers die dreigen af te haken en via voorstellen hierop anticiperen..

Samen met: InBrussel vzw

Voor vele schoolverlaters zonder diploma is de middenjury een doel om alsnog hun actieve loopbaan te starten met een diploma.
Om uitval van deelnemers aan dit traject naar de middenjury te verminderen, zal STARTPROjecten initiatieven ontplooien en aanreiken aan de deelnemers, samen met de huidige spelers binnen het BHG.

  Onderhouden van netwerken en IT infrastructuur in scholen

  Mogelijkheden van Stage & Werk in werkervaringsprojecten, deeleconomie en sociale economie

  Acties opzetten om schoolverlaterds te ondersteunen

  Opstarten van een Fablab - The IT Garage