banner

STARTPROjecten - - Diensten aan scholen aanbieden om hun IT infrastrucuur te onderhouden


#Resultaatsgebonden doelen

• Onderzoeken en uitwerken hoe via een werkervaringsproject binnen de sociale economie meer scholen kunnen ondersteunt worden in het beheren en onderhouden van hun informaticapark, netwerken en servers.

• Overleg met alle scholen in het BHG om een samenwerking tot stand te brengen met het sociaal economieproject INOPTEC+ (ondersteunt reeds drie scholen).

• Een communicatiestrategie opstellen en uitvoeren betreffende de dienstverlening aan scholen en opleidingspartners.

• Een uitgewerkte presentatie maken die kan voorgesteld worden aan scholen en opleidingspartners.

Samen met: INOPTEC+

In dit project wordt ondersteuning aangeboden om het netwerk van scholen te onderhouden, eventueel uit te breiden en (optioneel) volgens afspraak een wekelijkse of maandelijks nazicht uit te oefenen van alle aangesloten compters, laptops, routers, switchen en eventueel ander IT materiaal. Hierna gebeurd telkens een rapportering.
Elke 6 maand wordt een volledige inventaris van alle IT toestellen opgemaakt voor de schooldirectie of IT coördinator.
Er kan eveneens een helpdesk opgezet worden waar leerkrachten en personeel van de school terechtkunnen met hun vragen.
Eenmalige ondersteuning behoort eveneens tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld wanneer het vaste IT team overbevraagd wordt.

Wenst u méér uitleg over dit initiatief kan u deze flyers downloaden

Of neem contact op met :
Ludo Cattoor: ludo.cattoor@startprojecten.be - 0494 64 16 38
of met Erwin Schroons: erwin.schroons@inoptecplus.be - 02 256 97 24

		
		

  Mogelijkheden van Stage & Werk in werkervaringsprojecten, deeleconomie en sociale economie

  Acties opzetten om schoolverlaterds te ondersteunen

  Onderzoek verrichten naar samenwerking met Brusselse actoren

  Opstarten van een Fablab - The IT Garage