banner

STARTPROjecten - - Acties opzetten om stage & werk aan te bieden aan schoolverlaters


#Resultaatsgebonden doelen

• Samenwerkingen opzetten met alle werkervaringsprojecten in het BHG om jongeren, met accent op NEET jongeren (maar niet beperkend tot), toe te leiden voor stage en/of werk. STARTPROjecten vzw zal hiervoor ondersteuning aanbieden bij het aanwerven van een toeleider/ jobcoach die de schakel zal vormen tussen de jongere en de werkervaringsprojecten.

• Onderzoek en ontwikkelen van tools rond werkgeversbenadering (selectietesten, competentiespelen … ). Uitbouwen van mogelijkheden en/of een netwerk ten dienste van andere organisaties.

• Het in kaart brengen van alle mogelijkheden binnen het BHG voor werklozen, jongeren en NEET jongeren i.v.m. deeleconomie, sociale economie en werkervaringsprojecten.

Samen met: InBrussel vzw

STARTPROjecten zal starten om alle werkervaringsprojecten, deeleconomie initiatieven en sociale economie projecten in Brussel in kaart te brengen.
Vervolgens zullen we met al deze initiatieven de mogelijkheden om er stage te lopen of om er te werken bespreken, en deze via de jobcoach aanbieden aan werklozen, schoolverlaters, moeilijk plaatsbare jongeren en NEET jongeren uit Brussel.

  Onderhouden van netwerken en IT infrastructuur in scholen

  Acties opzetten om schoolverlaterds te ondersteunen

  Onderzoek verrichten naar samenwerking met Brusselse actoren

  Opstarten van een Fablab - The IT Garage