banner

STARTPROjecten - - Oprichten van een Fablab voor scholen en opleidingspartners


#Resultaatsgebonden doelen

• Oprichten van een FabLab met als activiteitsdomeinen: 3D printing, Robotprogrammatie en Virtual Reality

• Openstellen van dit FabLab voor het beoogde publiek en organiseren van workshops en coaching voor leerkrachten die deze domeinen in hun school wensen te implementeren.

• Openstellen van dit FabLab voor groepen scholieren en studenten om kennis te maken met deze domeinen en technieken of om schoolopdrachten uit te werken binnen het FabLab.

• Openstellen van het FabLab voor opleidingsinitiatieven die dit wensen te integreren in hun opleidingsprogramma.

Samen met: INTEC BRUSSEL vzw

The IT Garage zal vier 3D printers, 2 programmerbare robotten (Pepper en Zora) en Virtual Reality apparatuur aanbieden aan leerlingen, leerkrachten, Brusselse werklozen, jongeren en NEET jongeren, en aan opleidingsverstrekkers in het BHG.
Het gebruik zal gratis zijn. Materialen en toebehoren (zoals Lasercutters voor de 3D printing) worden eveneens ter beschikking gesteld.
Er zullen regelmatig workshops georganiseerd worden voor leerkrachten die zich deze kennis en vaardigheden willen eigen maken.
Leerlingen en leerkrachten kunnen in het kader van hun leerplan gebruik maken van The IT Garage op afgesproken dagen.
Alle ervaring en kennis binnen de IT Garage wordt ook aangeboden aan scholen die 1 of meerdere werkingen van de IT Garage (3D printing, Robotprogrammatie, VR) in hun school wensen op te starten.

  Onderhouden van netwerken en IT infrastructuur in scholen

  Mogelijkheden van Stage & Werk in werkervaringsprojecten, deeleconomie en sociale economie

  Acties opzetten om schoolverlaterds te ondersteunen

  Onderzoek verrichten naar samenwerking met Brusselse actoren