banner

STARTPROjecten - - Acties opzetten om schoolverlaters te ondersteunen


#Resultaatsgebonden doelen

• De vzw STARTPROjecten zal initiatieven nemen i.s.m. de vzw InBrussel om begeleiding aan te bieden aan schoolverlaters zonder diploma en om een omkadering uit te werken en coaching aan te bieden naar een kwalificerende opleiding, stage of werk i.s.m. de huidige actoren in het BHG.

• Organiseren van overleg en uitwisseling met relevante Brusselse organisaties en scholen om gericht schoolverlaters alle mogelijkheden die er in het BHG aanwezig zijn i.v.m. opleiding, stage en werk, kennis mee te laten maken.

Samen met: InBrussel vzw

In dit project wordt ondersteuning aangeboden aan jongeren die zonder diploma de school verlaten en hun eerste stappen naar de arbeidsmarkt willen zetten.

Samen met de jongere wordt onderzocht welke zijn doelen zijn en welk kennis, vaardigheden en competenties aanwezig zijn om deze doelen te bereiken.

We gaan eveneens actief op zoek naar alle bestaande mogelijkheden die overeenkomen met de wensen van de jongere om samen met hem deze doelen te realiseren.

  Onderhouden van netwerken en IT infrastructuur in scholen

  Mogelijkheden van Stage & Werk in werkervaringsprojecten, deeleconomie en sociale economie

  Onderzoek verrichten naar samenwerking met Brusselse actoren

  Opstarten van een Fablab - The IT Garage