STARTPROjecten

Contact mogelijkheden:

STARTPROjecten staat steeds open voor samenwerking met andere organisaties en bedrijven.

Je kan ons steeds contacteren via mail of telefoon:

info@startprojecten.be 
+32 494 64 16 38

 

The IT Garage, een project van STARTPROjecten, zoekt jobstudenten richting informatica uit het hoger en universitair onderwijs om mee ideeën om te zetten in S.T.E.M. projecten en om samen met leerkrachten opdrachten voor leerlingen en studenten te ontwikkelen en te begeleiden.

De open S.T.E.M. ruimte van de IT Garage staat steeds ter beschikking voor scholen en groepen. neem contact op met Jamie via jamie@the-it-garage.be 

MISSIE
STARTPROjecten  is een overkoepeling van organisaties die Brusselse jongeren, vroegtijdige schoolverlaters, langdurige werklozen, NEET jongeren en werkzoekenden uit kansengroepen, professionele ondersteuning, begeleiding en coaching aanbieden op het vlak van stappen naar stage en werk, en via informatica opleidingen, IT ondersteuning en het promoten van nieuwe technologieën een motor wil zijn voor deze doelgroepen m.b.t. ontwikkeling en tewerkstelling.

VISIE
STARTPROjecten  biedt kwaliteitsvolle ondersteuning, begeleiding en coaching van Brusselse werkzoekenden en schoolverlaters naar stage en werk, aansluitend bij de nood van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

STARTPROjecten  vormt de garantie tot volledige integratie van informatica in organisaties en scholen via ondersteuning van hun IT netwerken, IT materiaal, opleidingen, workshops en trainingen.

STARTPROjecten, met zijn 25 jaar expertise van haar kaderpersoneel , is de eerste keus als partner en staat volledig ten dienste van het Brusselse werkveld .

STARTPROjecten is een inclusieve organisatie waarmee Brusselse jongeren, vroegtijdige schoolverlaters, langdurige werklozen, NEET jongeren, werkzoekenden uit kansengroepen en partners zich identificeren.

WAARDEN
STARTPROjecten  staat voor duurzaamheid in zijn werking en verdedigt de inclusiewaarden binnen een multiculturele samenleving.

STARTPROjecten  staat voor het sterker maken van kansengroepen in hun deelname aan het sociaal leven en in hun stappen naar werk. Daarvoor verdedigen wij het recht op opleiding en het verwerven van kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn in de 21ste eeuw.

STRATEGIE    
Onze strategie voor de komende 3 jaar:

Om deze visie in de praktijk om te zetten,beschikt STARTPROjecten 
over een strategisch plan dat het mogelijk maakt doelstellingen en resultaatsindicatoren voor de drie komende jaren op te volgen.

Ons strategisch plan bestaat uit 4 Strategische doelstelling verbonden met 4 Resultaatsgebieden:


--   Strategische doelstelling & Resultaatsgebied 1
Scholen ondersteunen in hun IT infrastructuur. In hun aankopen van soft- en hardware en ondersteuning aan leerlingen zonder IT faciliteiten in hun thuissituatie. 


--  Strategische doelstelling & Resultaatsgebied 2:
Het opzetten van een FabLab, de IT Garage, ten dienste van jongeren, leraars, scholen, studenten en NEET jongeren. Het ontwikkelen van S.T.E.M. opdrachten, projecten en trajecten voor scholen en voor organisaties met  buitenschoolse S.T.E.M. activiteiten. 


--  Strategische doelstelling & Resultaatsgebied 3
Het ondersteunen en coachen van schoolverlaters en afhakers en een efficiënt netwerk opzetten om schoolverlaters stage en werk aan te bieden.


--  Strategische doelstelling & Resultaatsgebied 4: de mogelijkheden om stage te lopen of te werken binnen de sociale economie, deeleconomie, werkervaringsprojecten
    en invoegbedrijven in kaart brengen en stimuleren bij jongeren, schoolverlaters, kansengroepen en NEET jongeren.
Jaarverslag 2020